Základové desky na klíč

Již od roku 2004 našim zákazníkům poskytujeme kompletní servis a služby v oblasti zakládání staveb rodinných domů.

Cenová kalkulace

Do 24 hodin
od obdržení podkladů

Zaslání návrhu

Smlouvy o dílo do 24 hodin od potvrzení rozpočtových nákladů

Realizace

Základová deska 100m2
rovinatý pozemek 8 prac.dnů

Provádíme:

| základové desky pro zděné domy
| základové desky pro dřevostavby a sruby
| základové desky pro nízkoenergetické domy
a pasivní domy
| Fóliové izolace proti vodě a radonu

Při realizaci si zajistíme:

| Vytyčení desky geodetem
| Techniku na zemní práce
| Dopravu materiálu (recyklát, písek, …)
| nejvýhodnější cenu betonu
| Garantujeme termín výstavby i ceny

ZÁKLADOVKÁ DESKA

Rozhodnutí o typu konstrukce základové desky ovlivňuje několik faktorů – velkou roli hraje sklon terénu, požadavky na výšku základové desky  a také skutečnost, zda bude dům postaven v pasivním nebo jiném standardu.

Zohlednit se musí i složení a únosnost podloží, úroveň hladiny spodní vody a nebezpečí záplavové vlny. Cena by proto neměla být pro tak důležité rozhodnutí jediným hlediskem, neboť základová konstrukce patří k nejdůležitějším článkům stavby.

Základová deska domu přenáší statické i dynamické zatížení objektu do podloží. Musí být stabilní. Zároveň však musí splňovat energetické požadavky dané typem stavby – čím lepší zateplení, tím náročnější bude konstrukce desky. Konstrukčně nejnáročnější desky tedy mají pasivní domy.

Aktuální projekty

Našim zákazníkům nabízíme i samostatně jednotlivé etapy výstavby. Lze si nás objednat např. pouze na vylití základové desky. Vždy je však nutná správná připravenost předchozích již realizovaných prací.

Reference

Každá výstavba základové desky je individuální. Dbáme na splnění veškerých požadavků ze strany projektu. Vždy dodržíme předem stanovený harmonogram a termíny. Základové desky předáváme kompletně dokončeny. Případné vrchní vodorovné izolace provádíme vždy dle požadavku zákazníků.

Základové desky Realizujeme po celé ČR.

FAQ – Časté dotazy

Jaké podklady potřebujete pro zpracování cenové nabídky?
Stačí poslat půdorys základů, řez, případně situaci pozemku nebo fotografii pozemku. Nejdůležitější je Váš kontakt, vše ostatní vyřešíme za Vás.
Co obsahuje realizace na klíč?
Kontrolu realizační dokumentace včetně statického posouzení, geodetické vytýčení základů, zemní práce,uložení drenáží a zemnění, pokládky rozvodů kanalizace a prostupů technických sítí, dopravu všech materiálů, kompletní montáže materiálů, betonáže a úklid staveniště.
Provádíte i dílčí etapy výstavby základové desky?
Po dohodě lze poskytnout i tuto službu. např. lití základové desky je bez potřebné praxe relativně složité. Individuálně naceníme požadované práce a v rámci časového harmonogramu můžeme poskytnout i částečné práce při výstavě základů.
Jak dlouho trvá výstavba základové desky?
Základová deska o velikosti 100m2 při rovinatém pozemku cca 7-8 prac.dní.

Svěřte základy odborníkům s mnohaletou praxí a individuálním přístupem.