Základové desky
Výstavba ZD Ústí nad Labem 11/2016